Z kroniki parafialnej

Po wybudowaniu baraku przy ul. Strażackiej w 1981 r. rozpoczęto sprawowanie mszy św.  Liturgia była sprawowana w niedzielę przez księży z Dekanatu Żorskiego. W czasie wizyty duszpasterskiej w Katowicach Papież Jan Paweł II , w dniu 20.06.1983 r. dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę naszej kaplicy kościelnej. Pierwszym budowniczym był ks. Dziekan Jan Szewczyk. Prace budowlane rozpoczęły się w 1983 r. przy licznym wsparciu mieszkańców Baranowic.                      

Dekretem Biskupa – Damiana Zimonia tworzy się przy kościele pod wezwaniem św. Jadwigi w Baranowicach tymczasową parafię i z dniem 24.08.1986 r., mianuje Ks. Sylwestra Niesyto jej administratorem.

Następny Dekret Biskupa Katowickiego ustanawia parafię pod wezwaniem św. Jadwigi w Żorach- Baranowicach. Nowa parafia powstaje przez wyłączenie z parafii pw. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Żorach określonego terytorium, w którym znajdują się nast. Ulice: Fornalskiej, Lipowa, Kościuszki, Strażacka i Zamkowa.        

Mianowanie proboszczem Parafii Księdza S. Niesyto nastąpiło z dniem 1 stycznia 1987 r. jednocześnie zobowiązuje się Proboszcza do wybudowania oraz utrzymania Kościoła Parafialnego, probostwa, salek katechetycznych oraz kaplic i krzyży przydrożnych.              

Od 1 września 1985 r msze św. były odprawiane w nast. harmonogramie: niedziela- 8.00 i 10.30 ; poniedziałek o godz. 17.00; środa o godz. 7.30 oraz czwartek o 7.30. Taki porządek nabożeństw trwał do 31 sierpnia 1986 r. Po tym okresie liturgia była sprawowana codziennie. Na prośbę Parafian od stycznia 1994 r. została wprowadzona popołudniowa Msza św.

Uroczystego poświęcenia Kaplicy Kościelnej dokonał w dniu 15 października 1986 r. Jego Ekselencja ks. dr. Damian Zimoń. Po raz pierwszy odwiedziny duszpasterskie nowego Proboszcza odbyły się w roku 1986/1987. Ulicami Baranowic odbyła się procesja Bożego Ciała w 1987r., natomiast zmiana trasy procesji – ulicami wokół Kościoła zainicjowana została w 1995 roku. Obecnie z inicjatywy ks. Proboszcza Franciszka Pawlasa procesje odbywają się naprzemiennie ulicami Baranowic.

W styczniu 1987 r. otwarto salkę katechetyczną św. Tarsycjusza / św. Tarsycjusz – patron ministrantów/.

28.10.1987 r. sprowadzono kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, po uroczystościach w Kościele Obraz peregrynował po baranowickich Rodzinach wraz z różańcem i pamiątkową księgą.

W 1988 r. ukończono budowę wieży kościelnej i dokonano poświęcenia dzwonu pw. Jana Chrzciciela, którego to dokonał 5 grudnia ks. Biskup dr. Gerard Bernacki.

Po pierwszym roku istnienia Parafii, w statystyce duszpasterskiej za 1987 r. odnotowano liczbę parafian – liczyła 936 wiernych, natomiast rodzin katolickich było 274.

W październiku 1989 r. zostały zamontowane ławki w kościele- wykonane przez Pana Wilhelma Kołodziej.    

W marcu 1990 r. odbyły się misje św. przeprowadzone przez o. misjonarza Stanisława Wojtyłę, zaś w marcu 1991 r. odbyła się renowacja misji.

4 listopada 1990 r. kanoniczną wizytację w Parafii przeprowadził ks. Biskup Czesław Domin.

Na zebraniu Parafian w dniu 18.11.1990 r. podjęto decyzję o budowie cmentarza na terenach przykościelnych. Został wybrany społeczny komitet budowy, w składzie: Przew. Florian Waleczek, sekr. Wilhelm Kołodziej, skarb. Łucja Przesdzink. Z powodu protestów niektórych mieszkańców budowa cmentarza nie doszła do skutku.    

5.04.1992 r. ogłoszono co następuje: od dzisiejszej niedzieli mocą postanowienia Konferencji Episkopatu Polski zachowujemy zwyczaj zasłaniania krzyży aż do końca Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.  

We wrześniu 1992 r. zakupiono i zainstalowano stację drogi krzyżowej- biblijnej, którą poświęcił ojciec Tarsycjusz z zakonu Franciszkanów z Górek Wielkich w dniu 26.02.1993 r.

Od dnia 25 marca 1992 r. Jego Świętobliwość Jan Paweł II „Bulla” „Totus Tuus Poloniae Populus” dokonał reorganizacji diecezji i prowincji kościelnych w Polsce: naszą Diecezję Katowicką wyniósł do godności Archidiecezji a ks. Biskupa Ordynariusza Damiana Zimonia wyniósł do godności Arcybiskupa. Do godności Biskupa Ordynariusza nowo erygowanej diecezji Łowicz wyniósł też pochodzącego z Baranowic naszego Rodaka ks. Biskupa Alojzego Orszulika.

Tynkowanie zewnętrznych ścian Kościoła oraz prace, modernizacyjne przy wieży zostały zakończone w 1994 r.    

Od marca roku 1994 rozpoczęto Drogę Krzyżową w Wielki Piątek ulicami Baranowic – od Kościoła do ul. Pukowca /pętla/, również Dni Krzyżowe przypadające w miesiącu maju gromadzą wiernych przy przydrożnych krzyżach skąd w procesji udają się na mszę św. do Kościoła.

W 1995 r. sprowadzono figurę św. Jadwigi którą została poświęcona przez ks. Eugeniusza Kurpasa, również został wykonany Ołtarz w którym umieszczono obrazy: św. Barbary, św. Izydora i Niepokalanej Patronki Dzieci Maryi.

4.12.1995 r. dokonano poświęcenia obrazu św. Barbary - patronki górników;

8.12.1995 r. poświęcenie obrazu Niepokalanej Patronki Dzieci Maryi, natomiast obraz św. Izydora został poświęcony 15.05.1996 r, w trzeci dzień modlitw o urodzaje.

24 lutego 1996 r.odbyła się druga wizytacja kanoniczna w naszej Parafii z udziałem ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia, który udzielił bierzmowania 41 osobom.

Pierwszego kwietnia 1997 r. odbył się uroczysty konwent  wielkanocny w naszej Parafii.

W dniach 6-7 czerwca 1997 r. peregrynowała w naszej Parafii kopia Obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej - uroczystości przewodniczył ks. Biskup Piotr Libera - uczestniczyliśmy w rekolekcjach, które przygotowały nas do uroczystego przyjęcia Matki Bożej w naszej Parafii. Pomimo ulewnego deszczu w czasie przywitania i procesji tłumy wiernych uczestniczyły w spotkaniu.

Dnia 22 marca 1998 r. gościliśmy w naszej Parafii brata kombonianina z Meksyku – Zgromadzenie Zakonne założone przez św. Daniela Comboni.

15 sierpnia 1998 r. nasz proboszcz ks. Sylwester Niesyto obchodził 50-te urodziny - na mszy św. o godz. 10.30 w niedzielę 09.08.1998 r.dziękowaliśmy Panu Bogu wspólnie z Dostojnym Jubilatem za 50 lat życia, a potem był wspólny poczęstunek przy kawie.

Dnia 30.08.1998 r. mianowano także Biskupa pomocniczego dla Archidiecezji Katowickiej – został nim ks. Infułat Stefan Cichy.  

Z dniem 15.11.1998 r. wchodzi w życie tzw. małżeństwo konkordatowe.

Dnia 23 marca 1999 r. wyjazd delegacji z naszej Parafii na Mszę św. do radia „ARKA”.

30 kwietnia 2000 r. święcenia diakonatu przyjął Akolita z naszej Parafii Łukasz Hrubesz.

Od  26.11.2000 r. do 3.12.2000 r. odbyły się misje św. w naszym Kościele,  które przeprowadził o. Zbigniew Krzystek ze Zgromadzenia Ojców Bernardynów w Alwerni, natomiast 22.11.2001 r. uczestniczyliśmy w odnawianiu misji świętych.

Dnia 13 maja 2001 r. – uroczystość prymicyjna w Kościele p.w. św. Jadwigi - mszę św. odprawił ksiądz Łukasz Hrubesz.

5 października 2001 r. zakończono prace renowacyjne dachu oraz inne prace na probostwie i baraku.

7 kwietnia 2002 r. cała społeczność parafialna uczestniczyła we mszy św. z okazji 25 - lecia kapłaństwa naszego ks. proboszcza S. Niesyto.

Staraniem Rady Dzielnicy oraz ks. Proboszcza Sylwestra Niesyto uzgodniono z Urzędem Miasta Żory teren pod przyszły cmentarz komunalny. Miejsce i Krzyż został poświęcony przez ks. Dziekana Jana Szewczyk w dniu 29.09.2002 roku. Z dniem 7 września 2005 r. został przekazany teren cmentarza komunalnego w naszej Dzielnicy Baranowice przy ul. Lipowej / obecnie Zgodna/ Zakładom Techniki Komunalnej w Żorach . Od tego dnia można więc grzebać naszych zmarłych na cmentarzu.

Od 21 do 22.03.2003 r. odbyła się wizytacja kanoniczna w naszej Parafii, którą przeprowadził ks. Arcybiskup Damian Zimoń. W październiku 2008 r. przywitaliśmy przybyłego na wizytację do naszej Świątyni ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia.

22.11.2003 r. rozpoczęto wydawanie gazetki parafialnej z nadrukiem św. Jadwiga Śląska.

Do Kościoła w roku 2009 sprowadzono organy piszczałkowe, przez ks. Franciszka Pawlasa, które zostały poświęcone przez ks. Biskupa dr. Gerarda Bernackiego. Obecnie mamy możliwość uczestniczenia i wysłuchania muzyki sakralnej i poważnej  wykonywanej w ramach Festiwali Pieśni Pokutnej i Pasyjnej.               

Po poświęceniu Kościoła powstał przy Parafii zespół charytatywny, skład nast.: przew. Miszczyk Lucyna; Papała Ewa; Bortlik Anna; Skrobisz Łucja;   Brańczyk Krystyna; Mańka Zofia; Zozworek Irena; Dyrna Krystyna; Dziedzic Genowefa; Bromberek Gabriela; Papała Maria.  

Założono trzy Róże Różańcowe Rodziców pod patronatem Bł. Jana Pawła II, które modlą się za swoje dzieci / 07.12.2009 r; 01.05.2011 r.; 01.06.2011 r./

Powstały kółka: Dzieci Maryi Róże różańcowe.

Zawsze serdecznie witamy wśród nas, goszczącego w rodzinnych stronach, ks. Biskupa Ordynariusza Łowickiego Alojzego Orszulika.   

Tradycyjna Uroczystość Patronalna ku czci Świętej Jadwigi Śląskiej (Odpust) przypada w naszej Parafii 15 października.

 

Pielgrzymki Parafian do miejsc kultu religijnego:                                                                                            

22 lipca 1997 r.  - do grobu św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

9 sierpnia 1997 r.. - do Niepokalanowa   - Sanktuarium i Muzeum św. Maksymiliana Marii Kolbe

13 czerwiec 1999 r. - spotkanie z Ojcem Św. Janem Pawłem II w Łowiczu- wzięło w nim udział 106 Parafian

4 lipiec 2000 r. - do Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem

2 sierpnia 2000 r. - do Matki Boskiej Tuchowskiej           

30 lipca 2001 r. - do Matki Boskiej w Licheniu

22 maja 1995 r. o godz. 5.00 udajemy się na spotkanie z Ojcem Św. Janem Pawłem II , który w dzień kanonizacji Jana Sarkandra w Ołomuńcu , w czasie nieoficjalnej pielgrzymki do Polski - odwiedził Skoczów . Na wzgórzu Kaplicówka razem z prawie 300 tysiącami wiernych uczestniczyliśmy w nabożeństwie.

Coroczne pielgrzymki kobiet i dziewcząt a także mężczyzn do Piekar Śląskich.

Dzieci Pierwszej i Wczesne Komunii Św. udają się corocznie na Pielgrzymkę Dziękczynną.

Free Joomla templates by Ltheme